(1)
Huda, B. Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Al-Qardh Al-Hasan: Studi Atas Materi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI 2021. MAZAWA 2022, 3, 66-86.