(1)
Wijayati, M. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Kajian Atas Qs. An-Nisa [5]: 29. el-qist 2014, 4, 822-836.