[1]
M. Wijayati, “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Kajian atas Qs. An-Nisa [5]: 29”, el-qist, vol. 4, no. 2, pp. 822–836, Oct. 2014.