Haryadi, Sugeng, and Akh. Yunan Athoillah. “Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya”. OECONOMICUS Journal of Economics 2, no. 1 (December 21, 2017): 83–103. Accessed April 20, 2024. https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/36.